Grondwerken

Hier zijn wij veelzijdig in, variërend van een uitbouw of tuin tot terreinverharding, grote bouwputten, bouwrijp maken van terreinen, grondverbetering, en diverse grondwerkzaamheden die hier nog niet genoemd zijn.

Ook is het mogelijk dat wij de aanleg van vuilwater- en hemelwaterafvoeren in PVC verzorgen, ook het aanbrengen van drainage systemen wordt door ons uitgevoerd.

Als laatste wordt vaak het grondwerk afgewerkt door middel van bestrating, dit kunnen wij ook voor u verzorgen.