Particulier

Zwart GWW werk ook regelmatig voor particulieren. Wij beschikken over kleine graafmachines die ook op kleine plaatsen kunnen komen.Voorbeelden van de werkzaamheden zijn hieronder opgesomd.

 •  Ontgraven van opritten en terrassen
 • Leeghalen, uitgraven en egaliseren van tuinen
 • Graven en aanvullen van funderingen
 • Rooien van bomen en struiken en verwijderen boomkonten
 • Versnipperen/afvoeren van hout
 • Op hoogte brengen van tuinen
 • Aan- en afvoeren van grond en materialen
 • Leveren en/of verwerken van zand, grond, grint, repak (gebroken puin) en gronddoek
 • Uitgraven en aanleggen van vijver tot zwembad
 • Beschoeiing leveren en plaatsen
 • Aanleggen riolering/hemelwaterafvoer
 • Graven van sleuven t.b.v. kabels en leidingen

Heeft u graafwerkzaamheden die hierboven niet vermeld staan?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, Zwart GWW helpt u graag verder.

 

Beschoeiing plaatsen

Palen drukken t.b.v. beschoeiing

Tuin herinrichten

Tuin herinrichten