Sloopwerkzaamheden

Wij voeren verschillende sloopwerkzaamheden uit. Het belangrijkste is dat deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd worden.

Zwart GWW beschikt over het juiste materieel en kennis om gebouwen met de grond gelijk te maken, dit kan al gaan om bijvoorbeeld een fietsenschuur tot een compleet woonhuis.

De materialen die vrijkomen tijdens het slopen worden gescheiden en daarna afgevoerd, hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving en met het milieu.

Voor het verwijderen van asbesthoudende en andere milieugevaarlijke materialen werken wij samen met erkende en hiervoor gecertificeerde onderaannemers. Zodra deze milieugevaarlijke materialen verwijderd zijn, beginnen wij met de sloopwerkzaamheden.

Na de sloopwerkzaamheden begint vaak het grondwerk, wat wij ook verzorgen.

 

Beton verharding weghalen met sloophamer

Beton verharding weghalen met sloophamer